CONTACT US

Our Address

Science Avenue, High-tech Zone, Zhengzhou City, Henan Province, China

 • Pylice płuc ciągle niebezpieczne w górnictwie

  Jak poinformował w czwartek dyrektor departamentu warunków pracy WUG, Janusz Malinga, najnowsze dane potwierdzają utrzymujące się od lat zagrożenie pylicami. W ub. roku w górnictwie węgla kamiennego zachorowało na nie 390 osób, we wszystkich działach górnictwa - 409 osób.

 • Górnictwo: W kopalniach węgla kamiennego zatrudnienie stoi ...

  W roku 1990 w sektorze górnictwa węgla kamiennego zatrudnionych było 388 tys. pracowników. W 2015 r. 98 tys. osób. Obecnie to już tylko 83 tys. górników, z tego 77 proc. pod ziemią. Od kilku lat sytuacja jest stabilna, zmiany w liczbie pracowników są niewielkie. W 2009 r. zatrudnionych w sektorze było 119 tys. pracowników, którzy w ciągu roku wydobyli 77 mln t.

 • Mniej odpadów w górnictwie węgla kamiennego - górnictwo

  Apr 15, 2020  W roku 2018 nastąpiło zmniejszenie ilości odpadów wytworzonych w górnictwie węgla kamiennego o 0,2 mln ton (tj. o ok. 0,7 proc.) w porównaniu z rokiem poprzednim. Zobacz również: Górnictwo ma realizować cele produkcyjne uwzględniając standardy bezpieczeństwa

 • Raport o stanie bezpieczeństwa w polskim górnictwie ...

  W kopalniach węgla kamiennego ogólna wypadkowość – z racji większej ilości wypadków w firmach usługowych – wzrosła w 2017 r. o 5,6 proc. (wzrost z 1566 do 1653 wypadków), natomiast wobec roku 2013 była niższa o 13,4 proc. W kopalniach rud miedzi wypadków było w minionym roku mniej o 21,5 proc. (spadek z 404 do 317 wypadków ...

 • Etapy rozwoju ścianowych systemów mechanizacyjnych w ...

  Projekt celowy: Scenariusze rozwoju technologicznego przemysłu wydobywczego węgla kamiennego (zad. 4.2), Gliwice 2007 (praca nie publikowana). 6. Sikora W. Scenariusz rozwoju technologii wydobycia węgla w warunkach utrudnień górniczych. KOMTECH 2007 Szczyrk, 13-15 listopada 2007 r. 7.

 • GÓRNICTWO WĘGLA KAMIENNEGO W POLSCE

  górnictwo węgla kamiennego w okresie PRL, poprzedzającym rynkową transforma-cją. W punkcie czwartym – wskazują realia okresu transformacji, które uzasadniały zarówno podejmowaną krytykę formowanej rzeczywistości jak proponowane rozwiązania naprawcze i kierunki działań. W punkcie piątym wskazuję na główne

 • Górnictwo w Polsce. Kopacz ograniczy import węgla z Rosji ...

  Premier zapoznała się z petycją złożoną na ręce wojewody warmińsko-mazurskiego przez związek zawodowy górników.

 • Tworzenie się węgla - powstawanie węgla czyli jak powstaje ...

  Tworzenie się węgla – powstawanie węgla czyli jak powstaje węgiel. W procesach tworzenia się złóż węglowych geologia historyczna rozróżnia dwa główne okresy: Okres pierwszy; Okres ery paleozoicznej, obejmujący karbon dolny i górny oraz perm.

 • społeczna odpowiedzialność biznesu w polskim górnictwie ...

  górnictwo węgla kamiennego w Polsce. Badania empiryczne prowadzone w spółkach węglowych oraz kopalniach węgla kamiennego w Polsce mają wyjaśnić, jakie zjawiska związane z ideą CSR występują w praktyce przemysłu węglowego i jakie czynniki nimi rządzą, jakie jest ich źródło (społeczne, historyczne, legislacyjne).

 • Raport o polskim górnictwie: Wielki spadek zatrudnienia i ...

  W dokumencie przypomniano, że w roku 1990 w sektorze górnictwa węgla kamiennego zatrudnionych było 388 tys. pracowników. Raport zatrzymuje się na roku 2015 i zatrudnieniu w wys. 98 tys. osób. Od tego czasu zatrudnienie nadal spadało, na koniec 2017 r. w branży pracowało 82 717 osób, z czego pod ziemią 63 721 osób. ×

 • Górnictwo: W kopalniach węgla kamiennego zatrudnienie stoi ...

  W roku 1990 w sektorze górnictwa węgla kamiennego zatrudnionych było 388 tys. pracowników. W 2015 r. 98 tys. osób. Obecnie to już tylko 83 tys. górników, z tego 77 proc. pod ziemią. Od kilku lat sytuacja jest stabilna, zmiany w liczbie pracowników są niewielkie. W 2009 r. zatrudnionych w sektorze było 119 tys. pracowników, którzy w ciągu roku wydobyli 77 mln t.

 • Raport o stanie bezpieczeństwa w polskim górnictwie ...

  W kopalniach węgla kamiennego ogólna wypadkowość – z racji większej ilości wypadków w firmach usługowych – wzrosła w 2017 r. o 5,6 proc. (wzrost z 1566 do 1653 wypadków), natomiast wobec roku 2013 była niższa o 13,4 proc. W kopalniach rud miedzi wypadków było w minionym roku mniej o 21,5 proc. (spadek z 404 do 317 wypadków ...

 • Górnictwo: wzrost produkcji węgla kamiennego w grudniu ...

  Produkcja węgla kamiennego w grudniu 2019 r. w Polsce wzrosła o 4,2 proc. rdr i wyniosła 4952 tys. t - podał Główny Urząd Statystyczny. Miesiąc do miesiąca produkcja węgla spadła o 3,7 proc., a w całym 2019 r. spadła o 2,8 proc. rok do roku do 61 856 tys. t. Przypomnijmy, że produkcja ...

 • NIK o górnictwie węgla kamiennego w latach 2007-2015 ...

  W latach 2007-2015 nie wykorzystano szans jakie górnictwu węgla kamiennego dały zarówno efekty wcześniejszych reform tego sektora jak i dobra koniunktura na węgiel kamienny. Program rządowy, określający wytyczne działalności górnictwa na lata 2007-2015 został opracowany nierzetelnie i zbyt ogólnikowo, a strategie spółek węglowych, oparte na mało realistycznych założeniach ...

 • PROCES PRZEMIAN STRUKTURY ZATRUDNIENIA W

  większym producentem węgla kamiennego w Unii Europejskiej. Dostarcza na rynek unijny ok. 16 mln t węgla kamiennego rocznie. Produkcja węgla kamiennego w Pol-sce stanowi ponad 50% produkcji unijnej, przy czym w przypadku węgla energe-tycznego jest to ok. 59%, natomiast węgla koksowego ok. 39%. Polska jest drugim,

 • Restrukturyzacja górnictwa węgla kamiennego w latach 2003 ...

  b) spółkę, w której akcje albo udziały Skarbu Państwa albo spółek węglowych przekraczają 50 % wartości kapitału zakładowego, prowadzącą wydobycie węgla kamiennego na podstawie koncesji albo która prowadzi lub prowadziła likwidację zakładu górniczego po dniu 14 stycznia 1999 r., albo zabezpiecza kopalnie przed zagrożeniami wodnymi, gazowymi oraz pożarowymi po zakończeniu ...

 • Wydobycie węgla w Polsce w 2018 w dół, zatrudnienie w górę ...

  Kopalnie węgla kamiennego wydobywają w Polsce coraz mniej węgla, choć ponownie zatrudniają coraz więcej osób. W efekcie ich produktywność spada, a koszty rosną. Jednocześnie spółki górnicze walczą o pozyskanie pracowników, bo tak niskiego bezrobocia nie mieliśmy od 1990 roku.

 • Górnictwo w Polsce. Kopacz ograniczy import węgla z Rosji ...

  Premier zapoznała się z petycją złożoną na ręce wojewody warmińsko-mazurskiego przez związek zawodowy górników.

 • WPŁYW ANTYPIROGENÓW STOSOWANYCH W GÓRNICTWIE

  W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań wpływu antypirogenów stosowanych w górnictwie węgla kamiennego na proces samonagrzewania węgla. Badania przeprowadzono w oparciu o polska normę PN-G-04558:1993, na węglu z pokładu 207 KWK Jaworzno-Sobieski, o dużej zawartości wilgoci i bardzo dużej skłonności do samozapalenia.

 • KRZYWA POCHŁANIANIA WYDAJNOŚCI PRACY W KOPALNI

  Określenie krzywej pochłaniania wydajności pracy w kopalni węgla kamiennego obejmuje następujące etapy: 1. Ustalenie parametrów technicznych determinujących proces produkcyjny w kopalni węgla kamiennego. 2. Ustalenie poziomu i struktury zatrudnienia w kopalni węgla kamiennego. 3.

 • W kopalni Rybnickiego Okręgu Węglowego zginął górnik ...

  Z danych WUG wynika, że w ogółem w ub. roku w całym polskim górnictwie doszło do 2078 rozmaitych wypadków, w tym 1662 w kopalniach węgla kamiennego oraz 317 w górnictwie rud miedzi.

 • Górnictwo skalne, węgla kamiennego, maszyny górnicze - IMBiGS

  Górnictwo węgla kamiennego. Nasza aktywność w obszarze górnictw węgla kamiennego wynika z realizacji strategii wykorzystania naszej wiedzy w obszarach gdzie można ją skuteczne zastosować. Doświadczenia związane z przeróbką odpadów umożliwiły nam podjecie prac związanych z przeróbką odpadów, w tym wydobywczych.

 • „Górnictwo węgla kamiennego w Zagłębiu Dąbrowskim

  Rozdział pierwszy : Górnictwo węgla kamiennego w Zagłębiu Dąbrowskim w 1945 roku . a) Początki górnictwa węgla kamiennego w Zagłębiu Dąbrowskim . b) Wyzwolenie w 1945 roku . c) Stan techniczny kopalń w Zagłębiu Dąbrowskim po wyzwoleniu . d) Nowa organizacja przemysłu górniczego . e) Zatrudnienie . f) Wydobycie i zbyt .

 • Śląskie: w górnictwie kilka nowych zakażeń, ponad 150 ...

  W JSW, gdzie w trakcie epidemii wykryto najwięcej w polskim górnictwie węgla kamiennego zakażeń, w środę rano łączna liczba takich przypadków wyniosła 3854 (od wtorku wzrost o 5). Nowi zarażeni to pracownicy kopalni Budryk (do środy od początku epidemii koronawirusa stwierdzono tam u 281 pracowników, o 2 więcej, niż we wtorek ...

 • W kopalni Rybnickiego Okręgu Węglowego zginął górnik ...

  Z danych WUG wynika, że w ogółem w ub. roku w całym polskim górnictwie doszło do 2078 rozmaitych wypadków, w tym 1662 w kopalniach węgla kamiennego oraz 317 w górnictwie rud miedzi.

 • Górnictwo w Polsce. Kopacz ograniczy import węgla z Rosji ...

  Premier zapoznała się z petycją złożoną na ręce wojewody warmińsko-mazurskiego przez związek zawodowy górników.

 • Śląskie: w górnictwie kilka nowych zakażeń, ponad 150 ...

  W JSW, gdzie w trakcie epidemii wykryto najwięcej w polskim górnictwie węgla kamiennego zakażeń, w środę rano łączna liczba takich przypadków wyniosła 3854 (od wtorku wzrost o 5). Nowi zarażeni to pracownicy kopalni Budryk (do środy od początku epidemii koronawirusa stwierdzono tam u 281 pracowników, o 2 więcej, niż we wtorek ...

 • Górnictwo węgla kamiennego i brunatnego w Czechach

  Górnictwo węgla kamiennego i brunatnego w Czechach Streszczenie: Zasoby węgla w Republice Czeskiej są ocenione na 10 mld ton – w tym 37% węgla kamiennego, 60% węgla brunatnego i 3% lignitu. Węgiel kamienny jest wydobywany w północnych Morawach, w

 • Górnictwo skalne, węgla kamiennego, maszyny górnicze - IMBiGS

  Górnictwo węgla kamiennego. Nasza aktywność w obszarze górnictw węgla kamiennego wynika z realizacji strategii wykorzystania naszej wiedzy w obszarach gdzie można ją skuteczne zastosować. Doświadczenia związane z przeróbką odpadów umożliwiły nam podjecie prac związanych z przeróbką odpadów, w tym wydobywczych.

 • Jak niszczono górnictwo węgla kamiennego w III ...

  W chwili obecnej (2010 – przyp. red.) aż 95,4 proc. energii jest produkowanej z węgla, w tym około 64 proc. z węgla kamiennego. Polska Ludowa była największym w Europie, poza ówczesnym Związkiem Radzieckim, producentem i wielkim światowym eksporterem węgla kamiennego, tak

 • 6 PRZEGLĄD GÓRNICZY 2015 UKD 622.333: 330.4:622.28 ...

  Produkcja węgla w Chinach stanowi 1/2 całkowitej produkcji światowej i prawie połowę węgla uzyskuje się z grubych pokładów węgla. W 2013 roku produkcja węgla przekroczyła 3,5 mld Mg [11]. System ścianowy podbierkowy w Chinach jest stosowany ponad 20 lat. [9].W

 • Praca w górnictwie: Zatrudnienie mocno w dół. Ile osób ...

  • Od roku 2007 zatrudnienie w górnictwie obniżyło się o 27 tys. osób. • Na początku maja ma wystartować w miejsce Kompanii Węglowej Polska Grupa Górnicza. • Związki działające w Kompanii chcą, żeby średnie miesięczne wynagrodzenia górników w tym roku nie były niższe od tych z roku 2015.

 • Ryzyko narażenia na hałas w górnictwie węgla kamiennego i ...

  w badanym okresie), w tym 3976 zachorowań w gór-nictwie węgla kamiennego w badanym okresie, tj. 94 % zawodowego uszkodzenia słuchu w górnictwie ogółem; – 588 przypadków zachorowań na zespół wibracyjny (4 %); – 113 zachorowań na przewlekłe zapalenie oskrzeli (1 %) oraz 637 zachorowań na inne choroby zawodowe (5 %).

 • Węgiel kamienny – Wikipedia, wolna encyklopedia

  Typy węgla kamiennego. Według Polskiej Normy węgiel kamienny został podzielony na typy zgodnie z naturalnymi cechami, charakteryzującymi jego przydatność technologiczną, określoną następującymi wskaźnikami: . zawartość części lotnych w węglu (V) w przeliczeniu na substancję bezpopiołową i suchą,; zdolność spiekania (spiekalność węgla)

 • (PDF) ZARZĄDZANIE PERSONELEM W KOPALNIACH WĘGLA KAMIENNEGO

  metody planowania zatrudnienia w kopalni wĘgla kamiennego Do stworzenia optymalnego pla nu zatrudnienia w kopalniach potrzebne są trzy etapy i tak: diagnoza potrzeb kadrowych, która sprowadza ...

 • Apel Fundacji Instrat o otwarty dostęp do danych w ...

  Kto ma wiedzę, ten ma władzę - brzmi stara maksyma. Jak pokazują badania, dostęp do wiedzy w sektorze energetyki i górnictwa jest w Polsce bardzo ograniczony i częściowo odpłatny. Pełny i bezpłatny dostęp do wiedzy, która powinna być własnością wszystkich obywateli, posiadają jedynie monopoliści. Z tego względu Fundacja Instrat zaapelowała o otwarty dostęp do tych danych.

 • Na osi czasu zaznacz i opisz kolejne etapy przemian w ...

  • powstawanie kopalni węgla kamiennego • największy rozkwit przemysłu ciężkiego (kopalnie, huty, fabryki maszyn) Katarzyna. 110. ... Na osi czasu zaznacz i opisz kolejne etapy przemian w przemyśle Nadrenii Północnej-Westfalii. Wykorzystaj w tym celu poniższe punkty.

 • Pawel Kaczorowski Pawel Gajewski GÓRNICTWO WĘGLA ...

  Wykres 2. Udział wartości dodanej w górnictwie węgla kamiennego w łącznej wartości dodanej Źródło: NewCronos, Eurostat. Należy zwrócić uwagę, że tempo spadku zatrudnienia przewyższało tempo spadku wartości dodanej. Na przestrzeni lat 1995-2003 redukcja siły roboczej objęła ok.

 • W kopalni Rybnickiego Okręgu Węglowego zginął górnik ...

  Z danych WUG wynika, że w ogółem w ub. roku w całym polskim górnictwie doszło do 2078 rozmaitych wypadków, w tym 1662 w kopalniach węgla kamiennego oraz 317 w górnictwie rud miedzi.

 • Śląskie: w górnictwie kilka nowych zakażeń, ponad 150 ...

  W JSW, gdzie w trakcie epidemii wykryto najwięcej w polskim górnictwie węgla kamiennego zakażeń, w środę rano łączna liczba takich przypadków wyniosła 3854 (od wtorku wzrost o 5). Nowi zarażeni to pracownicy kopalni Budryk (do środy od początku epidemii koronawirusa stwierdzono tam u 281 pracowników, o 2 więcej, niż we wtorek ...

 • W oczekiwaniu na nowy program dla górnictwa węgla ...

  Do końca czerwca ma zostać przedstawiony nowy program dla górnictwa węgla kamiennego. Warto w tym momencie przypomnieć ostatni i wciąż obowiązujący dokument rządowy wyznaczający sposób funkcjonowania branży oraz kierunki jej rozwoju i przyjrzeć się, co zostało zrealizowane. Choć to raczej długa lista pobożnych życzeń, które nigdy nie zostały wprowadzone w życie.

 • W górnictwie siedem nowych zakażeń, 151 osób wyzdrowiało ...

  W JSW, gdzie w trakcie epidemii wykryto najwięcej zakażeń w polskim górnictwie węgla kamiennego, w piątek rano łączna liczba takich przypadków wynosiła od początku epidemii 3863 (od czwartku wzrost o 2). Nowi zarażeni to pracownicy kopalni Borynia (od początku epidemii do piątku koronawirusa stwierdzono tam u 409 pracowników).

 • Apel Fundacji Instrat o otwarty dostęp do danych w ...

  Kto ma wiedzę, ten ma władzę - brzmi stara maksyma. Jak pokazują badania, dostęp do wiedzy w sektorze energetyki i górnictwa jest w Polsce bardzo ograniczony i częściowo odpłatny. Pełny i bezpłatny dostęp do wiedzy, która powinna być własnością wszystkich obywateli, posiadają jedynie monopoliści. Z tego względu Fundacja Instrat zaapelowała o otwarty dostęp do tych danych.

 • PROCES PRZEMIAN STRUKTURY ZATRUDNIENIA W

  większym producentem węgla kamiennego w Unii Europejskiej. Dostarcza na rynek unijny ok. 16 mln t węgla kamiennego rocznie. Produkcja węgla kamiennego w Pol-sce stanowi ponad 50% produkcji unijnej, przy czym w przypadku węgla energe-tycznego jest to ok. 59%, natomiast węgla koksowego ok. 39%. Polska jest drugim,

 • EFEKTYWNOŚĆ WYDOBYCIA WĘGLA KAMIENNEGO Z

  węgla kamiennego oraz efektywność11 tego wydobycia w polskim górnictwie węgla kamiennego w latach 1990-201512. Wyniki przedstawiono na rysunku 3. Rys. 3. Efektywność sprzedaży (%) oraz wielkość sprzedaży (mln Mg) w polskim górnictwie węgla kamiennego w latach 1990-2015 Źródło: Opracowanie własne.

 • Katastrofy i wypadki górnicze w polskich kopalniach węgla ...

  Z danych WUG wynika, że w ogółem w 2017 roku w całym polskim górnictwie doszło do 2078 rozmaitych wypadków, w tym 1662 w kopalniach węgla kamiennego oraz 317 w górnictwie rud miedzi.

 • Pawel Kaczorowski Pawel Gajewski GÓRNICTWO WĘGLA ...

  Wykres 2. Udział wartości dodanej w górnictwie węgla kamiennego w łącznej wartości dodanej Źródło: NewCronos, Eurostat. Należy zwrócić uwagę, że tempo spadku zatrudnienia przewyższało tempo spadku wartości dodanej. Na przestrzeni lat 1995-2003 redukcja siły roboczej objęła ok.

 • Kopalnia Węgla Kamiennego Morcinek – Wikipedia, wolna ...

  Kopalnia Węgla Kamiennego „Morcinek”, KWK Morcinek – zlikwidowana w latach 1998-2002 kopalnia węgla kamiennego koksującego w Kaczycach na Śląsku Cieszyńskim.Była jedną z najmłodszych kopalń w Polsce, w latach 1993-1998 należąca do Jastrzębskiej Spółki Węglowej

 • Na osi czasu zaznacz i opisz kolejne etapy przemian w ...

  • powstawanie kopalni węgla kamiennego • największy rozkwit przemysłu ciężkiego (kopalnie, huty, fabryki maszyn) Katarzyna. 110. ... Na osi czasu zaznacz i opisz kolejne etapy przemian w przemyśle Nadrenii Północnej-Westfalii. Wykorzystaj w tym celu poniższe punkty.

 • Górnictwo węgla kamiennego ze stratą. Kilkaset milionów ...

  Eksport węgla kamiennego w porównywanych okresach spadł z 3,0 do 2,9 mln ton (przy średniej cenie wyeksportowanego węgla 259,26 zł za tonę; 209,53 zł/t węgla energetycznego i 377,46 zł/t ...

 • W górnictwie kilka nowych zakażeń, ponad 150 ozdrowień ...

  W JSW, gdzie w trakcie epidemii wykryto najwięcej w polskim górnictwie węgla kamiennego zakażeń, w środę rano łączna liczba takich przypadków wyniosła 3854 (od wtorku wzrost o 5). Nowi zarażeni to pracownicy kopalni Budryk (do środy od początku epidemii koronawirusa stwierdzono tam u 281 pracowników, o 2 więcej, niż we wtorek ...

 • Rząd m. o górnictwie węgla kamiennego - RadioMaryja.pl

  Na dzisiejszym posiedzeniu rząd zajmie się Programem dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce do 2030 r. Przygotowany w resorcie energii dokument zawiera m. prognozy krajowego zapotrzebowania na węgiel oraz wyznacza kierunki działania górnictwa i strategiczne dla tej branży projekty.. Z zawartych w nich zapisów wynika, że węgiel kamienny i brunatny mają pozostać ...